Author Archive

JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU STALNIH SREDSTAVA I INVENTARA PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA-LICITACIJE

Written by Samir on 4. Avgusta 2020.. Posted in Novosti

Na osnovu saglasnosti Upravnog odbora broj: 45-07/20 od 01.07.2020. godine, te Odluke direktora broj: 195-07/20 od 23.07.2020. godine, objavljuje se:

JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU STALNIH SREDSTAVA I INVENTARA PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA-LICITACIJE

oglas-licitacija

Zatvoreni bazen u BRC”Aquaterm”dar vašem zdravlju

Written by Samir on 30. Juna 2020.. Posted in Novosti

Poništenje Javnog oglasa

Written by Samir on 18. Marta 2020.. Posted in Novosti

Javni oglas za prijem u radni odnos

Written by Samir on 6. Marta 2020.. Posted in Novosti

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sportske aktivnosti na osnovu usvojenog finansijskog plana Ustanove za 2020. godinu

Written by Samir on 17. Februara 2020.. Posted in Novosti

Javni oglas za prijem u radni odnos

Written by Samir on 11. Februara 2020.. Posted in Novosti

Javni oglas za prijem u radni odnos – Konobar

Written by Samir on 24. Januara 2020.. Posted in Novosti

Javni oglas za prijem u radni odnos – Doktor medicine

Written by Samir on 8. Januara 2020.. Posted in Novosti

Poništenje i ponovni Javni oglas referent održavanja

Written by Samir on 27. Decembra 2019.. Posted in Novosti

Od 01.04.2020. godine stupa na snagu novi cjenovnik medicinskih usluga

Written by Samir on 23. Decembra 2019.. Posted in Novosti

Kontakt Info

JZU BRC "AQUATERM" Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@aquaterm.olovo.ba