Author Archive

Javni oglas za prijem u radni odnos – kuharski pomoćnik

Written by Samir on 2. Avgusta 2019.. Posted in Novosti

Javni oglas za paramedicinsko osoblje

Written by Samir on 26. Jula 2019.. Posted in Novosti

Novi bazen hotela “Aquaterma” zvanično otvoren za goste

Written by Samir on 9. Jula 2019.. Posted in Novosti

Sa posebnom pažnjom i iščekivanjem raduje puštanje u funkciju novih smještajnih kapaciteta Banje „Aquaterm“.
Zatvoreni terapijski bazen i proširenja smještajnih kapaciteta koje započeto prošle godine od 05.07.2019 godine  je i zvanično na raspolaganju gostima Banje „Aquaterm“.
Radi se o zatvorenom bazenu dimenzija 20 puta 10 metara, te 30 novih kreveta, odnosno dvanaest dvokrevetnih soba i tri apartmana, što će moći da zadovolji trenutne i buduće potrebe Aquaterma. Cijena korištenja bazena za goste od 15.00 do 22.00 sata je 6.00 KM za djecu 3.00 KM

 

.

Javni oglas za prijem u radni odnos

Written by Samir on 9. Jula 2019.. Posted in Novosti

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Written by Samir on 3. Juna 2019.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 62/16 i 89/18), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, saglasnosti Upravnog odbora broj: 54-05/19 od 31.05.2019. godine, te odluke direktora broj: 166-05/19 od 31.05.2019. godine o raspisivanju javnog oglasa

 

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 1. Doktor medicine……………………………………………………. 1 izvršilac

status: izvršilac na određeno vrijeme (12 mjeseci)

probni rad: 3 mjeseca

kratki opis poslova:

 • obavlja pregled (prvi, ponovni) pacijenata,
 • utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativno-specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze i kontrole liječenja,
 • propisuje terapiju, prati i kontroliše tok liječenja pacijenata,
 • po potrebi pruža prvu i hitnu pomoć,
 • vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje,
 • upisuje u zdravstveni karton podatke o bolesti: dijagnoza, šifra i druge bitne podatke, itd.

 

 

 1. Baccalaureat fizikalne terapije/okupacioni terapeut………….. 1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme (3 mjeseca)

probni rad: 1 mjesec

kratki opis poslova:

–         organizuje i priprema opremu za početak rada,

–         sudjeluje i obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,

–         sudjeluje i obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,

–         sudjeluje i obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,

–         sudjeluje i obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara,

–        prati rezultate tretmana i funkcionalne aktivnosti i o tome obavještava ljekara, itd.

 

 

 1. Fizioterapeutski tehničar………………………………………. 4 izvršioca

status: 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, 3 izvršioca na određeno vrijeme (12 mjeseci)

probni rad: 1 mjesec

kratki opis poslova:

–          priprema opremu za početak rada,

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,

–          obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,

–          obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,

–          obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara, itd

 

 

 

 1. Recepcioner………………………………………………………….. 1 izvršilac

status:1 izvršilac na određeno vrijeme (12 mjeseci)

probni rad: 1 mjesec

kratki opis poslova:

–          odgovoran je za uredno vođenje recepcijske dokumentacije,

–         stara se o rezervacijama, uredno i ažurno vodi evidenciju o prijemu i rezervacijama pacijenata i gostiju i odgovoran je za njihovu realizaciju,

–          dočekuje, vrši raspored i smještaj pacijenata i gostiju i pruža im potrebne informacije,

–          stara se o izvršenju zahtjeva pacijenata i gostiju,

–          stara se o urednoj naplati izvršenih usluga, itd.

 

 

 1. Konobar ………………………………………………………………. 2 izvršioca

status: 2 izvršioca na neodređeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši pripremu radova u šanku i restoranu,

–          uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama,

–          dočekuje, uslužuje i ispraća goste,

–          odgovoran je za pravilno usluživanje, kvalitet serviranja jela i pića, ispostavljanje i naplatu računa, itd.

 

 

 1. Kuhar…………………………………………………………………… 1 izvršilac

status: 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          radi na pripremanju svih jela i stara se za ispravnost, asortiman, kvalitet i kvantitet,

–          prima porudžbine i blokove za izdata jela,

–          vodi dnevni obračun kuhinjskog prometa,

–          odgovoran je za primjenu normativa u kuhinji, itd.

 

 

 1. Kuharski pomoćnik………………………………………………. 3 izvršioca

status: 3 izvršioca na određeno vrijeme (12 mjeseci)

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,

–          pomaže kuharima u pripremi jela, itd.

 

 

 1. Higijeničarka-spremačica……………………………………… 5 izvršioca

status: 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, 4 izvršioca na određeno vrijeme (12 mjeseci)

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          svakodnevno održava čistoću u sobama, hodnicima, stubištu, WC-u, salama, terapeutskom odjelu, kancelarijskom prostoru, ordinacijama ljekara i drugim prostorijama ustanove,

–          po potrebi namješta krevete za pacijente i goste,

–          svakodnevno predaje prljav veš za pranje i prima čisti,

–          vodi evidenciju o urađenom poslu,

–          svakodnevno prazni kante za smeće i odnosi ih na određeno mjesto,

–          vrši čišćenje radnog prostora koji joj je određen za održavanje, itd.

 

Mjesto rada: Olovo

 

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost

 

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Doktor medicine:

-VSS,  doktor medicine (završen medicinski fakultet), položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenom fakultetu
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Licencu za samostalno obavljanje poslova u svojoj struci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru

 

 

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Baccalaureat fizikalne terapije/okupacioni terapeut:

– Prvi ciklus visokog obrazovanja fakulteta zdravstvenih studija, studij fizioterapije, baccalaureat fizikalne terapije,  1 godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita,  poznavanje rada na računaru, položen ispit za vozačku dozvolu B kategorije

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenom fakultetu
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita u trajanju od 1 godine
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar:

-SSS,  medicinska škola-smjer fizioterapeutski, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, položen ispit za vozačku dozvolu B kategorije

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Recepcioner

-SSS, IV st., smjer turističko-ugostiteljski, ekonomski, gimnazija, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru, poznavanje rada na fiskalnoj kasi

 

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika
 • Dokaz o poznavanju rada na fiskalnoj kasi

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Konobar

-SSS, ugostiteljska škola, smjer konobar, III st.

 

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Kuhar

-SSS, ugostiteljska škola, smjer kuhar, III st.

 

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik

-Osnovna (osmogodišnja) škola, NK

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Higijeničarka-spremačica

-Osnovna (osmogodišnja) škola, NK

 

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

 

 

Sve dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

 

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija će se vratiti.

 

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

 1. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mjesto_________________“ (navesti radno mjesto za koje aplicirate))

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Poslodavac ima pravo u svakom momentu bez obrazloženja poništiti konkurs.

 

 

 

Broj: 167-05/19

Datum: 31.05.2019. godine

 

Direktor:

Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Potpisan ugovor između Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK/KSB i JZU BRC ,,AQUATERM” Olovo

Written by Samir on 16. Aprila 2019.. Posted in Novosti

Potpisan ugovor između Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK/KSB i JZU BRC ,,AQUATERM” Olovo za pružanje usluga fizikalne medicine i rehabilitacije.

Prvi put osigurane osobe sa Kantona Središnja Bosna / Srednjobosanskog kantona će moći koristiti usluge banjskog liječenja u Javnoj zdravstvenoj ustanovi ,,Aquaterm,, Olovo.

Banja Aquaterm će pružati usluge na temelju Rješenja ili Odluke koju izdaje isklučivo komisija Zavoda za medicinsku rehabilitaciju.

Sretan 8 mart

Written by Samir on 8. Marta 2019.. Posted in Novosti

Povodom obilježavanja 8. marta – Međunarodnog dana žena, svim pripadnicama ljepšeg spola upučujemo iskrene čestitke, uz želju da im ovaj dan protekne u lijepom raspoloženju, te da bude ispunjen poštovanjem, ljubavlju i pažnjom Vaših bližnjih.

Novi smještajni kapaciteti

Written by Samir on 5. Marta 2019.. Posted in Novosti

Zbog velike zainteresovanosti za naše usluge od 19.03.2019 godine na raspolaganju ćemo imati proširene smještajne kapacitete koji se nalaze u neposrednoj blizini našeg objekta.

Cijene usluga su po našem važećem cjenovniku.

Sve terapije i ishrana su u našem hotelu, a smještaj je u objektu do nas.

Informacije i rezervacije na broj 032 829 600

Kontakt Info

JZU BRC "AQUATERM" Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@aquaterm.olovo.ba