Indikacije

I BOLESTI ZGLOBOVA, KOSTIJU I MIŠIĆA

DoktorReumatska oboljenja zglobova (upalni reumatizam u fazi remisije, degenerativni reumatizam, metabolički reumatizam),

 • Arthritisi nakon saniranja u neaktivnoj fazi, nespecifične infektivne etiologije,
 • Arthritisi reumatičnog porijekla sa ograničenom pokretljivošću zglobova (nakon duže imobilizacije, fibrozne ankiloze zglobova i sl.),
 • Bolesti kičmenog stuba netuberkulozne etiologije
  • hronični spondilarthitis (M. Bechterew),
  • spondiloze, spondiloartrozei i spondiloarthritisi,
 • Prelomi sa usporenom konsolidacijom i zarastanjem,
 • Osteitisi, periostitis infektivni i traumatski, stiloiditisi, profesionalni epikondilitisi,
 • Kontrakture(ograničena pokretljivost zglobova):
  • dermoidne nakon opekotina, flegmone, miogene, artrogene i sl.,
  • nastale nakon trauma i ranjavanja često kao priprema pred OP liječenje,
 • Osteomielitisi koji ne zahtijevju OP liječenje ili nisu inficirani,
 • Trofičke grizlice nakon nezaliječenih rana.

II BOLESTI NERVNOG SISTEMA

 • Išijazi različite lokacije uključujući discopatiju, herniju disca,
 • Poliradikuloneuritisi po završetku akutnog perioda,
 • Profesionalni angiospastični sindromi,
 • Posljedice ranjavanja i drugih trauma perifernih dijelova nervnog sistema (korijeni, spletovi nervnog stabla) kao npr. Fantomski bol i sl.,
 • Bolesti centralnog nervnog sistema (encefalopatija, mijelitisi i sl.), a posebno nakon rekonstruktivnih zahvata kao što su artrodeza, transplantacija mišića.

III GINEKOLOŠKA OBOLJENJA

 • Hronični endometritisi,
 • Hronične upale tuba (jajovoda),
 • Poslijeoperativni infilitrati u maloj zdjelici,
 • Sterilitet uzrokovan upalama maternice i tuba,
 • Funkcionalna insuficijencija jajnika.

IV BOLESTI KOŽE

 • Psoriaza (zimski i proljetni),
 • Artropatički oblik psoriaze,
 • Neurodermitisi,
 • Seboroični ekcem, seboreja,
 • Hronični ekcem (profesionalnog karaktera),
 • Dermatitisi na bazi nadražaja hemijskim tvarima.

V BOLESTI SUDOVA

 • Rezidualne pojave bolova i otoka nakon flebitisa i tromboflebitisa,
 • Posljedice tromboflebitisa praćenih sa infiltratima i grizlicama.

VI POSLJEDICE UPALNIH PROCESA U TRBUŠNOJ DUPLJI

 • Perigastritisi, periduodenitisi, periholecistitisi, perikolitisi i dr. koji su se razvili na bazi hroničnih upala netuberkulozne etiologije,
 • Poslije operacije i trauma trbušne duplje.

VII HRONIČNE INTOKSIKACIJE

 • Hronična profesionalna trovanja teškim metalima (olovo, živa i sl.).

VIII BOLESTI KARDIOVASKULARNOG SISTEMA

 • Stanje nakon akutnog ili subakutnog miokarditisa (ne veće insuficijencije od prvog stepena),
 • Ateroscleroza bez napada stenokardija i insuficijencije prvog stepena,
 • Hipertonična bolest – hipertenzija sa sporoprogresirajućim tokom bez izraženih sklerotričnih promjena na sudovima mozga, srca i bubrega,
 • Neuroze sa pratećim poremećajem funkcije kardiovaskularnog sistema,
 • Obliterantna ateroscleroza sudova udova uz odsustvo ulcusa, gangrene,
 • Trombangitis (endarteritis) prvog i drugog stepena poremećenog krvotoka

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm.recepcija@gmail.com