JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Written by Samir on 3. Juna 2019.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 62/16 i 89/18), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, saglasnosti Upravnog odbora broj: 54-05/19 od 31.05.2019. godine, te odluke direktora broj: 166-05/19 od 31.05.2019. godine o raspisivanju javnog oglasa

 

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 1. Doktor medicine……………………………………………………. 1 izvršilac

status: izvršilac na određeno vrijeme (12 mjeseci)

probni rad: 3 mjeseca

kratki opis poslova:

 • obavlja pregled (prvi, ponovni) pacijenata,
 • utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativno-specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze i kontrole liječenja,
 • propisuje terapiju, prati i kontroliše tok liječenja pacijenata,
 • po potrebi pruža prvu i hitnu pomoć,
 • vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje,
 • upisuje u zdravstveni karton podatke o bolesti: dijagnoza, šifra i druge bitne podatke, itd.

 

 

 1. Baccalaureat fizikalne terapije/okupacioni terapeut………….. 1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme (3 mjeseca)

probni rad: 1 mjesec

kratki opis poslova:

–         organizuje i priprema opremu za početak rada,

–         sudjeluje i obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,

–         sudjeluje i obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,

–         sudjeluje i obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,

–         sudjeluje i obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara,

–        prati rezultate tretmana i funkcionalne aktivnosti i o tome obavještava ljekara, itd.

 

 

 1. Fizioterapeutski tehničar………………………………………. 4 izvršioca

status: 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, 3 izvršioca na određeno vrijeme (12 mjeseci)

probni rad: 1 mjesec

kratki opis poslova:

–          priprema opremu za početak rada,

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,

–          obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,

–          obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,

–          obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara, itd

 

 

 

 1. Recepcioner………………………………………………………….. 1 izvršilac

status:1 izvršilac na određeno vrijeme (12 mjeseci)

probni rad: 1 mjesec

kratki opis poslova:

–          odgovoran je za uredno vođenje recepcijske dokumentacije,

–         stara se o rezervacijama, uredno i ažurno vodi evidenciju o prijemu i rezervacijama pacijenata i gostiju i odgovoran je za njihovu realizaciju,

–          dočekuje, vrši raspored i smještaj pacijenata i gostiju i pruža im potrebne informacije,

–          stara se o izvršenju zahtjeva pacijenata i gostiju,

–          stara se o urednoj naplati izvršenih usluga, itd.

 

 

 1. Konobar ………………………………………………………………. 2 izvršioca

status: 2 izvršioca na neodređeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši pripremu radova u šanku i restoranu,

–          uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama,

–          dočekuje, uslužuje i ispraća goste,

–          odgovoran je za pravilno usluživanje, kvalitet serviranja jela i pića, ispostavljanje i naplatu računa, itd.

 

 

 1. Kuhar…………………………………………………………………… 1 izvršilac

status: 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          radi na pripremanju svih jela i stara se za ispravnost, asortiman, kvalitet i kvantitet,

–          prima porudžbine i blokove za izdata jela,

–          vodi dnevni obračun kuhinjskog prometa,

–          odgovoran je za primjenu normativa u kuhinji, itd.

 

 

 1. Kuharski pomoćnik………………………………………………. 3 izvršioca

status: 3 izvršioca na određeno vrijeme (12 mjeseci)

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,

–          pomaže kuharima u pripremi jela, itd.

 

 

 1. Higijeničarka-spremačica……………………………………… 5 izvršioca

status: 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, 4 izvršioca na određeno vrijeme (12 mjeseci)

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          svakodnevno održava čistoću u sobama, hodnicima, stubištu, WC-u, salama, terapeutskom odjelu, kancelarijskom prostoru, ordinacijama ljekara i drugim prostorijama ustanove,

–          po potrebi namješta krevete za pacijente i goste,

–          svakodnevno predaje prljav veš za pranje i prima čisti,

–          vodi evidenciju o urađenom poslu,

–          svakodnevno prazni kante za smeće i odnosi ih na određeno mjesto,

–          vrši čišćenje radnog prostora koji joj je određen za održavanje, itd.

 

Mjesto rada: Olovo

 

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost

 

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Doktor medicine:

-VSS,  doktor medicine (završen medicinski fakultet), položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenom fakultetu
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Licencu za samostalno obavljanje poslova u svojoj struci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru

 

 

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Baccalaureat fizikalne terapije/okupacioni terapeut:

– Prvi ciklus visokog obrazovanja fakulteta zdravstvenih studija, studij fizioterapije, baccalaureat fizikalne terapije,  1 godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita,  poznavanje rada na računaru, položen ispit za vozačku dozvolu B kategorije

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenom fakultetu
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita u trajanju od 1 godine
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar:

-SSS,  medicinska škola-smjer fizioterapeutski, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, položen ispit za vozačku dozvolu B kategorije

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Recepcioner

-SSS, IV st., smjer turističko-ugostiteljski, ekonomski, gimnazija, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru, poznavanje rada na fiskalnoj kasi

 

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika
 • Dokaz o poznavanju rada na fiskalnoj kasi

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Konobar

-SSS, ugostiteljska škola, smjer konobar, III st.

 

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Kuhar

-SSS, ugostiteljska škola, smjer kuhar, III st.

 

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik

-Osnovna (osmogodišnja) škola, NK

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Higijeničarka-spremačica

-Osnovna (osmogodišnja) škola, NK

 

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

 

 

Sve dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

 

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija će se vratiti.

 

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

 1. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mjesto_________________“ (navesti radno mjesto za koje aplicirate))

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Poslodavac ima pravo u svakom momentu bez obrazloženja poništiti konkurs.

 

 

 

Broj: 167-05/19

Datum: 31.05.2019. godine

 

Direktor:

Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Kontakt Info

JZU BRC "AQUATERM" Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@aquaterm.olovo.ba