OBAVIJEST

Written by Samir on 25. Marta 2024.. Posted in Novosti

    JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA  BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR                   “AQUATERM”                         OLOVO

Broj: 07-5-33-213/24

Datum: 25.03.2024. godine

PREDMET: OBAVIJEST, dostavlja se

Poštovani,

ovim putem obavještavamo sljedeće kandidate:

 1. Zukić Nejra
 2. Sokolar Armina
 3. Hadžiabdić Abdulah
 4. Jamaković Selma
 5. Bešlija Lejla
 6. Amil Numić i
 7. Plećan Saliha

da je Vaša dokumentacija koju ste poslali povodom javnog oglasa, objavljenog 08.03.2024. godine u dnevnom listu “Dnevni list”, te web stranici Ustanove, Općine Olovo i Službe za zapošljavanje Ze-do kantona, blagovremena, uredna i potpuna, te Vas pozivamo na intervju, 01.04.2024.godine, sa početkom u 12:30 sati (kancelarija u suterenu).

S poštovanjem

Dostavljeno:

 1. naslovu
 2. a/a                                                                                              Predsjednik Komisije:

                                                                                                           Mešić Mevla, dipl. pravnik

    JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA  BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR                   “AQUATERM”                         OLOVO

Broj: 07-5-33-214/24

Datum: 25.03.2024. godine

PREDMET: OBAVIJEST, dostavlja se

Poštovani,

ovim putem obavještavamo sljedeće kandidate:

 1. Pašić Mehida
 2. Ibrahimović Elvira
 3. Selimović Sadeta
 4. Hasanspahić Aida
 5. Karagić Elma
 6. Husić Merima i
 7. Alajmović Jasmina

da je Vaša dokumentacija koju ste poslali povodom javnog oglasa, objavljenog 08.03.2024. godine u dnevnom listu “Dnevni list”, te web stranici Ustanove, Općine Olovo i Službe za zapošljavanje Ze-do kantona, blagovremena, uredna i potpuna, te Vas pozivamo na intervju, 01.04.2024.godine, sa početkom u 13:30 sati (kancelarija u suterenu).

S poštovanjem

Dostavljeno:naslovu

a/a                                                                                              Predsjednik Komisije:

                                                                                                           Mešić Mevla, dipl. pravnik

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm.recepcija@gmail.com