PONIŠTENJE javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta

Written by Samir on 7. Februara 2024.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 9/23), te odluke v.d.direktora broj: 02-1-33-96/24 od 07.02.2024. godine  objavljuje:

PONIŠTENJE

javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta

I. Poništava se Javni oglas koji je objavljen 06.02.2024. godine u dnevnim novinama

„Dnevni list“, na službenoj internet stranici JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, na službenoj internet stranici Osnivača-Općine Olovo i službenoj internet stranici Zavoda za zapošljavanje ZDK

za radno mjesto:

1. Domar … 1 izvršilac, na određeno vrijeme (6 mjeseci).

II. Obavještenje o poništenju Javnog oglasa objaviti će se u dnevnim novinama „Dnevni list“, na službenoj internet stranici JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, te na službenoj internet stranici Osnivača-Općine Olovo.

                                                                                                      V.d. direktora:

                                                                                   Selimović Senad, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm.recepcija@gmail.com