Potpisan ugovor Saveza penzionera FBiH i banje Aquaterm.

Written by Samir on 18. Septembra 2020.. Posted in Novosti

Dana 17.09.2020 godine je upriličen sastanak predstavnika penzionera FBiH i direktora banja u FBiH radi potpisivanja ugovora za sezonu 01.10.2020. – 30.09.2021. godine.
Direktor Senad dr Selimović se zahvalio članovima Udruženja penzionera na ukazanom povjerenju i vjernosti u korištenju usluga banje Aquaterm.

Kontakt Info

JZU BRC "AQUATERM" Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@aquaterm.olovo.ba