Programi

  • Smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama,
  • Boravak u trajanju od sedam, deset ili četrnaest dana,
  • Pansionska ishrana (tri obroka dnevno) sa mogučnosti dijetalne ishrane,

Medicinske usluge :

  • Prvi pregled ljekara ;
  • Sve propisane terapije (hidroterapije , elektroterapije, UZ terapije, kineziterapije, masaže ), prosjećno pet dnevno u zavisnosti od dijagnoze i zdravstvenog stanja pacijenta;
  • Vođenje medicinske dokumentacije (terapijski karton, otpusno pismo) ;
  • Kontrolni pregled ljekara.

Dodatne usluge, na zahtijev pacijenta,se dodatno naplaćuju po važećem cjenovniku.

Informacije i rezervacije na broj 032 829 600.

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm.recepcija@gmail.com