Potpisan ugovor između Udruženja SINDIKATA POLICIJE KS i JZU BRC ,,AQUATERM” Olovo

Written by Samir on 3. Marta 2021.. Posted in Novosti

OBAVJEŠTENJE Da je potpisan ugovor između Udruženja SINDIKATA POLICIJE KS i JZU BRC ,,AQUATERM” Olovo.

Predmet ugovora je realizacija Programa banjsko-fizikalnog liječenja i rehabilitacije članova sindikalne organizacije u JU «AQUATERM» Olovo, kao i članova njihovih užih porodica.

Da bi se ostvarila prava po osnovu ovog Ugovora, korisnik usluga je dužan prilikom dolaska dokazati članstvo u sindikatu.

Informacije na broj: 032 829 600;

Kontakt Info

JZU BRC "AQUATERM" Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@aquaterm.olovo.ba