Hemijski sastav vode

Termomineralna voda koja se koristi u Banjsko – rekreativnom centru “AQUATERM” Olovo po svojim karakteristikama pripada IZOTERMAMA temperature 34 stepena C, po hemijskom sastavu hidrokarbonatna voda sadrži:slika_vode

 • 323,3 mg/l od plemenitih gasova N (azota-dušika 86,5%);

a od mikroelemenata sadrži:

 • Sr (Stroncij) 0,34 mg/l),
 • Br (Broma0,06 mg/l),
 • Zn (Cink 0,05 mg/l),
 • P (Fosfor 0,04 mg/l),
 • Al (Aluminij 0,14 mg/l),
 • Li (Litij 0,10 mg/l),
 • Rb (Rubidij 0,01mg/l),
 • J (Jod 0,02 mg/l),
 • uz naznaku niske radioaktivnosti od Rn (Radon 1,28 Bq/l),
 • Ra (Radij 0,05 Bq/l),
 • U (Uran 0,7 g/l).

Analizu termalne vode “AQUATERM” Olovo uradio
GEOINSTITUT IMSiH Beograd 1985. godine.

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm.recepcija@gmail.com