MBP Tuzlanskog kantona

Written by Samir on 29. Oktobra 2020.. Posted in Novosti

Potpisan sporazum između Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JZU BRC ,,AQUATERM” Olovo za pružanje usluga fizikalne medicine i rehabilitacije.

 

Prvi put za borci i članove njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona   moći će  koristiti usluge liječenja u Javnoj zdravstvenoj ustanovi ,,Aquaterm,, Olovo.

 

Banja Aquaterm će pružati usluge na temelju rješenja koju izdaje isklučivo Ministarstvo  o uspostavi prava i upučivanju na medicinsku rehabilitaciju

 

www.aquaterm.olovo

Kontakt Info

JZU BRC "AQUATERM" Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@aquaterm.olovo.ba