Od 01.04.2020. godine stupa na snagu novi cjenovnik medicinskih usluga

Written by Samir on 23. Decembra 2019.. Posted in Novosti

Kontakt Info

JZU BRC "AQUATERM" Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@aquaterm.olovo.ba