Potpisan ugovor između Zavoda zdravstvenog osiguranje Kantona Sarajevo i ,,AQUATERM” Olovo za pružanje usluga fizikalne medicine i rehabilitacije.

Written by Samir on 26. Septembra 2019.. Posted in Novosti

Potpisan ugovor između Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo i  ,,AQUATERM” Olovo za pružanje usluga fizikalne medicine i rehabilitacije.

Usluge fizikalne rehabilitacije banja Aquaterm će  osiguranim licima Zavoda pružiti na osnovu zdravstvene legimitacije I prijedloga koje izdaje :

  • Klinika za ortopediju I traumatologiju,
  • Klinika za neurohirurgiju,
  • Klinika za kardiohirurgiju,
  • Centar za srce,
  • Pedijatrijska klinika,
  • Neurološka klinikam,
  • Opća bolnica ,, Prim.dr.Abdulah Nakaš”
  • Izdati prijedlog ovjerava ovlašteno lice Zavoda

Izdati prijedlog ovjerava ovlašteno lice Zavoda

.

Kontakt Info

JZU BRC "AQUATERM" Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@aquaterm.olovo.ba