Potpisan ugovor između Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK/KSB i JZU BRC ,,AQUATERM” Olovo

Written by Samir on 16. Aprila 2019.. Posted in Novosti

Potpisan ugovor između Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK/KSB i JZU BRC ,,AQUATERM” Olovo za pružanje usluga fizikalne medicine i rehabilitacije.

Prvi put osigurane osobe sa Kantona Središnja Bosna / Srednjobosanskog kantona će moći koristiti usluge banjskog liječenja u Javnoj zdravstvenoj ustanovi ,,Aquaterm,, Olovo.

Banja Aquaterm će pružati usluge na temelju Rješenja ili Odluke koju izdaje isklučivo komisija Zavoda za medicinsku rehabilitaciju.

Kontakt Info

JZU BRC "AQUATERM" Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@aquaterm.olovo.ba