PotpisaN Ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona, Goražde

Written by Samir on 15. Juna 2021.. Posted in Novosti

Poštovani,
Obavještavamo Vas da je banja Aquaterm Olovo, kao specijalizovana ustanova za banjsko-klimatsko liječenje, potpisala Ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona, Goražde.
Predmet ugovora je realizacija Programa bansko-klimatskog liječenja i rehabilitacije za korisnike usluga ZZO BPK Goražde.
Upućivanje osiguranih lica Korisnika usluga vrši isključivo ovlaštena ljekarska komisja ZZO.
Dobrodošli u našu banju gdje ćemo Vam uz stručan kadar i savremenu opremu pružiti najbolju medicinsku rehabilitaciju.
032/829-600
aquaterm.recepcija@gmail.com

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@bih.net.ba