Proširenje smještajnih kapaciteta

Written by Samir on 25. Juna 2021.. Posted in Novosti

Zbog velike zainteresovanosti za naše usluge od 28.06.2021 godine na raspolaganju ćemo imati proširene smještajne kapacitete koji se nalaze u neposrednoj blizini našeg objekta.Cijene usluga su po našem važećem cjenovniku.Sve terapije i ishrana su u našem hotelu, a smještaj je u objektu do nas. Informacije i rezervacije na broj 032 829 600

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@bih.net.ba